Dans le cadre du projet « Nous et les autres », qui a impliqué des élèves de 2de des groupes de roumain langue maternelle du lycée et des élèves du lycée Tudor Vianu de Bucarest, nous avons mis en place deux types d’activités  : une activité d’analyse et de débat qui s’est déroulée le 9 mai à la Faculté de Philosophie (à l’occasion de la Journée de l’Europe) et un atelier d’écriture qui s’est déroulé chez nous, au sein de la médiathèque, le 15 mai.

Ce projet s’inscrit dans l’axe « Ouverture sur le pays d’accueil » du projet d’établissement et, vu son succès auprès des élèves, nous souhaitons le reconduire l’année prochaine.

Ci-dessous un article de présentation rédigé par des élèves :

Noi şi ceilalţi…

În cadrul unui proiect interdisciplinar limba română – filosofie, elevi ai liceului nostru şi elevi ai liceului de informatică Tudor Vianu din capitală au participat la două ateliere de dezbateri, argumentare şi creaţie filosofico-literară pe tema „Valori fundamentale ale umanităţii europene : libertatea, fericirea, adevărul” .

Prima întâlnire a avut loc în data de 9 mai şi s-a dorit a fi, de asemenea, o celebrare a Europei şi a valorilor europene. Activitatea a avut loc la Facultatea de Filosofie, unde 20 dintre elevii noştri din clasa a X-a şi, aproximativ, 30 dintre elevii liceului Tudor Vianu din clasele a XI-a şi a XII-a au lucrat în echipe pentru a analiza, din punct de vedere filosofic, simbolurile esenţiale prezente în  piesa de teatru « Iona », de Marin Sorescu şi eseul « Mitul lui Sisif », de Albert Camus. Activităţile desfăşurate în cadrul primei întâlniri şi-au propus o abordare interactivă şi dintr-o perspectivă actuală a acestor simboluri.  

A doua întâlnire a avut loc pe 15 mai, la liceul nostru. Întâlnirea a debutat cu un tur al şcolii, urmat de o reprezentaţie a unor fragmente din piesa « Iona », organizată şi jucată de către elevii noştri. A urmat, în cadrul bibliotecii liceului, organizarea unui atelier de creaţie în care elevii au scris eseuri sau au rescris fragmente ale piesei de teatru.

Această colaborare ne-a permis să abordăm şi alte subiecte decât cele cu care eram familiarizaţi şi să avem o altă perspectivă asupra operelor analizate. De asemenea, faptul că am cunoscut şi am lucrat cu alţi elevi, din altă şcoală ne-a permis o mai bună cunoaştere a diverselor sisteme de învăţământ.

Am dori să mulţumim profesoarelor noastre de română, Valentina BABOŞ si Daniela MARIUCUTA pentru colaborarea cu profesorii liceului Tudor Vianu în organizarea acestui eveniment.

Ioana LASCU

Mara BĂDICU