Dacă vă înscrieți copilul la Liceul francez „Anna de Noailles” din București înseamnă că alegeți sistemul de învățământ francez, bazat pe programa școlară a Ministerului Educației Naționale din Franța. Școala noastră face parte din rețeaua AEFE (Agenția pentru Învățământ Francez în Străinătate).

Alegând liceul nostru, alegeți implicit limba franceză, principalul nostru suport didactic care se completează cu alte limbi europene (engleză, germană, spaniolă) și, obligatoriu, limba oficială a țării gazdă, limba română.

Alegeți de asemenea, o școală privată cu plată, recunoscută și acreditată de către Ministerul Educației și Cercetării din România. Elevii noștri sunt pregătiți în vederea susținerii Bacalaureatului francez, recunoscut la toate universităţile din lume.


Criterii de admitere la Liceul francez „Anna de Noailles” din București

Admiterea elevilor depinde în primul rând de capacitatea de primire a instituţiei.

Criteriile de admitere, în ordine prioritară, sunt următoarele :

 1. Copii de naționalitate franceză.
 2. Copii școlarizați în sistemul educațional francez recunoscut sau acreditat de Ministerul Educației din Franța.
 3. Copii (de altă naționalitate) care au un frate sau o soră înscriși la școala noastră.
 4. Copiii unui fost elev din rețeaua AEFE.
 5. Copii din țări francofone, de altă naționalitate decât franceză.
 6. Copii de naționalitate română.
 7. Copii de altă naționalitate.

Regulă generală de admitere în Şcoală pentru toate ciclurile:

Toți elevii care vin din învățământul privat  francez fără contract cu statul sau străin (chiar și francofon) vor da un test de evaluare, indiferent de naționalitate. Rezultatul testului va fi decisiv pentru înscriere.

Liceul francez își rezervă dreptul de a refuza admiterea unui elev care nu îndeplinește cerinţele noastre de evaluare pentru nivelul solicitat.

Admitere în școala primară (din clasa I până în clasa a V-a):

 • Începând din clasa I ( copii care împlinesc 6 ani cel târziu în 31 decembrie în anul admiterii)
 • Elevii care sunt deja școlarizați în sistemul educațional francez, recunoscut de Ministerul Educației Naționale din Franța, vor fi admiși în clasa indicată pe adeverința de retragere („exeat”) și foaia matricolă care conține și evaluările elevului.

Admitere în învăţământul secundar (gimnaziu și liceu):

• Elevii înscriși anterior la o școală franceză, acreditată de Ministerul Educației Naționale din Franța, vor fi admiși în conformitate cu decizia Consiliului clasei, înscrisă pe buletinul școlar.
• Liceul nostru va respecta această decizie de orientare școlară.
• Admiterea elevilor depinde de capacitatea de primire a școlii noastre și de rezultatele de la test.


Ajutoare financiare: Burse Școlare AEFE

Cine poate beneficia de bursă ?

Agenţia pentru Învăţământ Francez în Străinătate ( AEFE) poate acorda elevilor francezi, care locuiesc în străinătate, un sprijin financiar sub formă de bursă. Bursa acordată ca sprijin material, acoperă, în tot sau în parte, taxele școlare necesare. Acestea pot fi acordate elevilor înscriși în învățământul preșcolar (grădiniță), învățământul primar (elementar) și secundar (gimnaziu și liceu). Pentru mai multe informații, găsiți mai jos o broșură :


Cerere de ajutor excepțional pentru plata școlarizării 2022-2023

Acest ajutor excepțional poate fi acordat doar elevilor români si alții, cu excepția francezilor :

 • cu rezultate bune, serioși, motivați si care vor respecta, ei înșiși și părinții lor, regulile de conduita ale instituției, conform regulamentului de ordine interioară votat de către Comitetul de Gestiune,
 • ale căror familii nu au posibilitatea financiară sa plătească taxele școlare în totalitate (conform documentelor justificative transmise).

Dacă doriți ca cererea Dvs. să fie analizată în următoarea comisie, vă rugăm să ne transmiteți dosarul conform indicațiilor de mai jos.

ATENȚIE : ACEST AJUTOR FINANCIAR NU ESTE UN DREPT ȘI POATE FI OFERIT TEMPORAR PE O PERIOADĂ DE MAXIM 3 ANI ȘI NU SE ACORDĂ ELEVILOR DE LA GRĂDINIȚĂ.

Descarcă dosarul de cerere de ajutor excepțional

Înscriere

Preînscrierile la Liceul Francez Anna de Noailles pentru anul școlar 2022/2023 sunt deschise !

Vă rugăm să utilizați acest link pentru preînscrierile noilor elevi.


Va rugăm să consultați :

Înscrierea este finalizată doar în momentul în care veți primi confirmarea din partea școlii și taxele de primă înscriere sunt plătite.

Pentru orice întrebare, puteți adresa un mail către secretariat.accueil@lyceefrancais.ro


Calendar înscriere

janvier 21, 2022

Preînscriere online

Vineri 21 ianuarie 2022

janvier 21, 2022
janvier 29, 2022

Ziua Porților Deschise

Sâmbătă 29 ianuarie 2022

janvier 29, 2022
février 27, 2022

Închiderea preînscrierilor online

Joi 27 februarie 2022

février 27, 2022
mars 7, 2022

Validarea candidaturilor primite

Între 07 martie și 04 aprilie 2022

mars 7, 2022


Taxele de școlarizare

Reţeaua de școli franceze în străinătate funcţionează pe baza principiului finanţării împărţite. Finanţarea școlii se compune din taxele de școlarizare plătite de părinţi și o subvenţie de la Statul francez (sub forma unei finanţări, în tot sau în parte, a salariilor plătite profesorilor titulari ai sistemului educaţional francez).


An școlar 2022/2023


Retragere dosar școlar

Pentru a vă retrage de la liceu, trebuie să completați formularul de retragere a dosarului școlar și să urmați procedurile prezentate mai jos: