Dacă vă înscrieți copilul la Liceul francez „Anna de Noailles” din București înseamnă că alegeți sistemul de învățământ francez, bazat pe programa școlară a Ministerului Educației Naționale din Franța. Școala noastră face parte din rețeaua AEFE (Agenția pentru Învățământ Francez în Străinătate).

Alegând liceul nostru, alegeți implicit limba franceză, principalul nostru suport didactic care se completează cu alte limbi europene (engleză, germană, spaniolă) și, obligatoriu, limba oficială a țării gazdă, limba română.

Alegeți de asemenea, o școală privată cu plată, recunoscută și acreditată de către Ministerul Educației și Cercetării din România. Elevii noștri sunt pregătiți în vederea susținerii Bacalaureatului francez, recunoscut la toate universităţile din lume.


Criterii de admitere la Liceul francez „Anna de Noailles” din București

Admiterea elevilor depinde în primul rând de capacitatea de primire a instituţiei.

Criteriile de admitere, în ordine prioritară, sunt următoarele :

 1. Copii de naționalitate franceză.
 2. Copii școlarizați în sistemul educațional francez recunoscut sau acreditat de Ministerul Educației din Franța.
 3. Copii (de altă naționalitate) care au un frate sau o soră înscriși la școala noastră.
 4. Copiii unui fost elev din rețeaua AEFE.
 5. Copii din țări francofone, de altă naționalitate decât franceză.
 6. Copii de naționalitate română.
 7. Copii de altă naționalitate.

Regulă generală de admitere în Şcoală pentru toate ciclurile:

Toți elevii care vin din învățământul privat  francez fără contract cu statul sau străin (chiar și francofon) vor da un test de evaluare, indiferent de naționalitate. Rezultatul testului va fi decisiv pentru înscriere.

Liceul francez își rezervă dreptul de a refuza admiterea unui elev care nu îndeplinește cerinţele noastre de evaluare pentru nivelul solicitat.

Admitere în școala primară (din clasa I până în clasa a V-a):

 • Începând din clasa I ( copii care împlinesc 6 ani cel târziu în 31 decembrie în anul admiterii)
 • Elevii care sunt deja școlarizați în sistemul educațional francez, recunoscut de Ministerul Educației Naționale din Franța, vor fi admiși în clasa indicată pe adeverința de retragere („exeat”) și foaia matricolă care conține și evaluările elevului.

Admitere în învăţământul secundar (gimnaziu și liceu):

• Elevii înscriși anterior la o școală franceză, acreditată de Ministerul Educației Naționale din Franța, vor fi admiși în conformitate cu decizia Consiliului clasei, înscrisă pe buletinul școlar.
• Liceul nostru va respecta această decizie de orientare școlară.
• Admiterea elevilor depinde de capacitatea de primire a școlii noastre și de rezultatele de la test.


Ajutoare financiare: Burse Școlare AEFE

Cine poate beneficia de bursă ?

Agenţia pentru Învăţământ Francez în Străinătate ( AEFE) poate acorda elevilor francezi, care locuiesc în străinătate, un sprijin financiar sub formă de bursă. Bursa acordată ca sprijin material, acoperă, în tot sau în parte, taxele școlare necesare. Acestea pot fi acordate elevilor înscriși în învățământul preșcolar (grădiniță), învățământul primar (elementar) și secundar (gimnaziu și liceu). Pentru mai multe informații, găsiți mai jos o broșură :


Cerere de ajutor excepțional pentru plata școlarizării

Acest ajutor excepţional nu poate fi acordat decât următoarei categorii de elevi :

 • silitori, serioși, motivați si ale căror şanse de a reuși sunt recunoscute,
 • care vor respecta atât ei cât şi părinții lor regulamentul interior aprobat în Consiliul Şcolii,
 • ale căror familii nu sunt, din punct de vedere financiar, în măsură să plătească în totalitate taxele școlare (părinţii trebuie să furnizeze dovezi Comisiei).

Fundația a decis redeschiderea ajutorului excepțional pentru cel de-al 3-lea trimestru al anului școlar în curs, pentru familiile care au avut de suferit din punct de vedere profesional în urma situației creată de starea de urgență și care :
1/ nu au putut plăti taxele școlare (cu datele scadente in martie, aprilie și mai) sau
2/ au plătit taxele școlare dar întâmpină dificultăți financiare
Dacă doriți ca dosarul dvs. să fie examinat în comisia care va avea loc în această lună, vă rugăm să ne transmiteți dosarul până pe data de 15 iunie (a se vedea mai jos procedura).

Data limită pentru depunerea dosarului pentru anul 2020/21 a fost și ea decalată până la data de 15 iunie.

Precizăm faptul că dacă alegeți să depuneți un dosar de ajutor excepțional pentru acest trimestru, dar și pentru anul viitor, ajutorul va fi acordat doar pentru 3 trimestre (de exemplu, cel de-al treilea trimestru al acestui an școlar și primele 2 trimestre ale anului școlar viitor).

ATENȚIE : ACEST AJUTOR NU ESTE UN DREPT ȘI NU POATE FI ACORDAT DECÂT TEMPORAR

Descarcă dosarul de cerere de ajutor excepțional

Înscriere

Campania de preînscrieri este lansată.

Până la data de 31 martie vă puteți preînscrie copilul, dând clic pe link-ul https://eduka.lyceefrancais.ro/register/create

Atenție : este o campanie de înscrieri care nu se adresează decât noilor elevi.
Dacă doriți să vă reînscrieți copilul pentru anul școlar 2020-2021, o campanie specială va fi deschisă la începutul lunii martie.
Dacă aveți deja un copil înscris în școala noastră și doriți să-l înscrieți pe cel de-al doilea, trebuie să accesați „Spațiul părinți„ de pe platforma Eduka cu codurile de acces pe care le aveți deja.

Înscrierea este finalizată doar în momentul în care veți primi confirmarea din partea școlii și taxele de primă înscriere sunt plătite.


Calendar înscriere

11/01/2020

Ziua porților deschise

Sâmbătă 11 ianuarie, 10h – 12h

11/01/2020

Preînscriere online

Sâmbătă 11 ianuarie 2020

Închiderea etapei de preînscriere

luni 30 martie

10/04/2020

Comisia de validare

31 martie – 10 aprilie

10/04/2020
13/04/2020

Validarea candidaturilor primite

Începând din 13 aprilie

13/04/2020


Taxele de școlarizare

Reţeaua de școli franceze în străinătate funcţionează pe baza principiului finanţării împărţite. Finanţarea școlii se compune din taxele de școlarizare plătite de părinţi și o subvenţie de la Statul francez (sub forma unei finanţări, în tot sau în parte, a salariilor plătite profesorilor titulari ai sistemului educaţional francez).


Retragere dosar școlar

Pentru a vă retrage de la liceu, trebuie să completați formularul de retragere a dosarului școlar și să urmați procedurile prezentate mai jos: