O educație în stil francez care promovează plurilingvismul și interculturalitatea

De la grupa foarte mică (Très Petite Section) și până la ultimul an de liceu (Terminale), elevii noștri beneficiază de un învățământ riguros, bazat pe programa școlară aprobată de Ministerul Educației Naționale din Franța. Elevii sunt pregătiți pentru „Diploma Națională a Brevetului”(examen susținut la sfârșitul ultimului an de gimnaziu – clasa „3ème”) și pentru Bacalaureatul francez.

Școala noastră este recunoscută și de ARACIP (Ministerul Educației și Cercetării din România)


Grădinița de la 2,5 la 5 ani: ciclul educației timpurii

Una dintre particularitățile sistemului educațional francez este că asigură copiilor instrucție și educație chiar de la vârsta de 3 ani. Acesta este primul ciclu al școlii primare: ciclul învățării timpurii. Grădinița se împarte în funcție de vârstă, după cum urmează:

• grupa foarte mică (2,5 ani),
• grupa mică (3 ani),
• grupa mijlocie (4 ani),
• grupa mare (5 ani)

une journée à l’école maternelle from LFBADN on Vimeo.


Care sunt principalele obiective în această etapă ?

• Să ofere preșcolarilor o atmosferă și un mediu de viață care promovează dezvoltarea autonomiei și le lasă timpul să-și trăiască primele experiențe.
• Să pună elevul în diferite situații care îi determină să interacționeze în diferite moduri, în special prin joc, verbalizare, activități de grup, din proprie inițiativă, experiențe senzoriale și motrice în funcție de dezvoltarea fiecăruia.
• Să determine preșcolarii să participe la diferite ateliere coordonate în întregime sau parțial sau spontane, planificate pentru o zi în funcție de obiectivele de învățare stabilite de educatoare.
• Să încurajeze socializarea și descoperirea lumii (în sens mai larg) care reprezintă baza dobândirii cunoștințelor viitoare.

Cinci domenii de activitate sunt prioritare:
 • dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor acestora,
 • deprinderi și abilități prin activități de mișcare,
 • deprinderi și abilități prin activități artistice,
 • dezvoltarea cognitivă, a abilităților de gândire,
 • cunoașterea lumii.

În grădiniță, copiii nu învață explicit cum să citească, dar învață prin descoperire cuvintele scrise, obiectiv care se dorește a fi atins la finalul ciclului.

Evaluarea

Evaluarea se bazează pe observarea zilnică a copiilor. Aceștia se dezvoltă în ritmul propriu pentru a dobândi noi abilităţi în cele cinci domenii de învăţare. Evaluarea este realizată în funcţie de ritmul copilului şi se completează în « Cahier de réussite » (Caietul de realizări ale copilului preşcolar).

Program grădiniță:

Luni, marţi, joi şi vineri:

 • 8:20 – Intrarea în școală
 • 8:30 – Începerea programului
 • 15:20 – Încheierea programului

Miercuri: programul se termină la 11:50

Programa detaliată:

Link Eduscol pentru Cycle 1

Școala elementară de la 6 la 10 ani se împarte în două cicluri după cum urmează:

• Ciclul învățării fundamentale compus din clasele I (CP) şi până în clasa a III-a (CE2);
• Ciclul învățării de consolidare compus din clasele a IV-a (CM1) a V-a (CM2) şi clasa a VI-a (6ème) primul an de gimnaziu.

Materiile sunt organizate pe domenii

• În școala primară, sunt prioritare: dobândirea competențelor de limba franceză, asimilarea primelor noțiuni de matematică, pregătirea elevilor pentru societate. Ne axăm și pe alte domenii: limbi străine, sport, știință, artă, cultură, informatică și educație morală și civică.
• Un loc important în educație, îl are predarea limbii române și a limbii engleze. Încă de la 3 ani, copiii sunt familiarizați cu limba română.
• Școala noastră este dotată cu infrastructură și echipamente performante (bibliotecă, sală de sport, sală de informatică, echipament audio-video, table interactive etc.). Acestea asigură elevilor un învățământ diversificat și contribuie la descoperirea și stăpânirea noilor tehnologii.
• În sfârșit, deoarece considerăm că este esențial să lucrăm în strânsă colaborare cu parintii elevilor, școala noastră face tot ce este posibil pentru a realiza acest parteneriat : organizează lectorate de informare generală, ședințe cu toti parinții unei clase sau întrevederi individuale, lucrează cu diferite asociații ale părinților.

Program clasele elementare

Luni, marţi, joi şi vineri:

• 8:20: Intrarea în școală
• 8:30: Începerea cursurilor
• 15:30: Sfârșitul programului (15:20 pentru clasa I)

Miercuri: orele se termină la 12:00

Suport didactic în limba franceză

În corpul nostru profesoral, avem două cadre didactice care asigură, în mod special, sprijin în procesul de învățare a limbii franceze. Elevii care nu au franceza ca limbă maternă, beneficiază de sprijin specific nevoilor lor: franceza ca limbă de predare.

Învățarea limbilor străine

Încă din grupa mică, elevii noștri sunt familiarizați cu limba și cultura țării gazdă. Aceasta implică jocuri și cântece la grădiniță și o predare a orelor de română de către cadre didactice native, atât în grădiniță, cât și în clasele primare. Încă din clasa I şi până în clasa a II-a, elevii sunt repartizați în funcție de competențele lor, pe două secțiuni : româna ca limbă străină și româna ca limbă maternă. Orele de engleză sunt ținute de profesori specializați.

Programa detaliată

Gimnaziu de la 11 la 14 ani (din clasa a VI-a/6-ème până în clasa a IX-a/3-ème):

Gimnaziul marchează intrarea în ciclul secundar. Acesta este organizat pe patru nivele din clasa a VI-a până în clasa a IX-a și este structurat în cicluri pedagogice.

În gimnaziu se pune accent pe studiul limbilor, aprofundarea și extinderea cunoștințelor fundamentale și dezvoltarea personală a elevului.

Fiind inclusă în cel de-al treilea ciclu de învățare, în clasa a VI-a se consolidează cunoștințele de bază dobândite în școala primară și elevii se familiarizează cu diferite materii și metode de predare. Din clasa a VII-a până în clasa a IX-a, (ciclul 4, de aprofundare), elevii aprofundează și-și lărgesc orizontul de cunoaștere și abilități. Aceștia își dezvoltă parcursul didactic prin alegerea diferitelor opționale. În clasa a IX-a, elevul începe să elaboreze parcursul profesional, se pregătește pentru examenul pe care-l va susține la sfârșitul anului (Diplôme National du Brevet) și pentru trecerea la liceu.

În clasa a IX-a, elevii efectuează un stagiu de o săptămână de observare la locul de muncă (într-o companie, asociație sau administrație, la alegere).

Predarea la gimnaziu

Trunchiul comun de cunoștințe și competențe include cunoștințele și competențele pe care elevul trebuie să le dobândească până la sfârșitul gimnaziului:

 • Limba franceză – oral și scris
 • Limbaje matematice, științifice și informatice
 • Om și societate
 • Limbi străine moderne și regionale
 • Sisteme naturale și sisteme tehnice
 • Artă și sport
 • Formarea persoanei și a cetățeanului
 • Metode și instrumente de învățare

26 de ore pe săptămână sunt obligatorii pentru elevii de gimnaziu. La acestea se pot adăuga opțional și alte discipline. Toate acestea mai pot fi completate cu „parcursuri” transversale (care pot implica două, trei discipline) pentru o abordare în manieră diferită a anumitor tematici.

Programul la gimnaziu

Luni, Marți, Miercuri, Joi și Vineri:

 • 8:30 : Începerea cursurilor
 • În funcție de orar : Terminarea programului la 15:30, 16:30 sau 17:30

Liceul de la 15 la 18 ani (din clasa a X-a până în clasa a XII-a):

Liceul nostru oferă un învățământ riguros care se desfășoară după programa școlară aprobată de Ministerul Educației Naționale din Franța. Misiunea liceului este de a asigura reușita tuturor elevilor și de a-i pregăti pentru intrarea în învățământul superior. Clasa a X-a, oferă elevilor pe lângă o cultură generală comună, o paletă largă de cursuri din care ei să aleagă, având în felul acesta și posibilitatea de a descoperi noi domenii literare, economice, științifice și tehnologice.

Programul la liceu

Luni, Marți, Miercuri, Joi și Vineri:

 • 8:30 : Începerea cursurilor
 • În funcție de orar : Terminarea programului la 15:30, 16:30 sau 17:30

În anumite zile de sâmbătă, dimineața, elevii pot fi solicitați să vină la școală pentru lucrări scrise în vederea pregătirii unor examene, pentru ca să fie ajutați la efectuarea temelor sau pentru a lucra la proiecte.

Clasa a X-a (2de):

În anul școlar 2019, în clasa a X-a, orarul și programa din trunchiul comun sunt aceleași, 25 de ore și 30 de minute pentru următoarele materii:

 • Franceză (4ore)
 • Limbile străine A și B (6 ore)
 • Istorie-geografie și educație civică (3 ore și jumătate)
 • Matematică (4 ore)
 • Fizică-chimie (3 ore)
 • Științele vieții și pământului (o oră și jumătate)
 • Educație fizică și sport (2 ore)
 • Științe numerice și tehnologie (o oră și jumătate)
 • Asistență personalizată (disciplinară)  și pentru orientare școlară

Pe lângă trunchiul comun, elevii mai pot să aleagă:

 • O materie predată în limba engleză (economie sau matematică) (2 ore)
 • Cursuri de teatru (3 ore) sau de limba română (2 ore)
 • Limba latină (3 ore)

ADN-AEFE : program de schimb între liceele franceze din lume.
Elevii de liceu înscriși la o școală franceză din rețeaua AEFE au acum posibilitatea de a studia într-o altă școală cel de-al doilea trimestru. Aceasta este o oportunitate unică de a explora un mediu nou și de a trăi o experiență unică la această vârstă.

Din clasa a XI-a până în clasa a XII-a:

După reforma bacalaureatului, organizarea claselor XI si XII este următoarea:

• Materiile nucleului comun sunt identice pentru toți elevii la următoarele discipline:

 • Franceză (4 ore)
 • Limba străină A și B (5-6 ore)
 • Istorie-geografie și educație civică (3 ore și jumătate)
 • Educație fizică și sport (2 ore)
 • Științe (2 ore)
 • Asistență personalizată (disciplinară) și pentru orientare școlară

În plus, elevii trebuie să aleagă 3 materii specialități (4 ore pe săptămână) din lista de mai jos:

• Istorie-geografie, geopolitică, științe politice
• Științe umaniste, literatură și filozofie
• Limbi, literaturi și culturi străine
• Matematică
• Fizică-chimie
• Științele Vieții și Pământului (SVT)
• Economie și științe sociale (SES)

Pe lângă trunchiul comun, elevii pot să aleagă :

 • O materie de două ore în limba engleză (SES sau SVT)
 • Cursuri de teatru (3 ore) sau de limba română (2 ore)
 • Limbi și culturi din Antichitate : latină (3 ore)

În clasa a XII-a, elevii pot alege materii opționale, precum Matematică și Drept sau Probleme majore ale lumii contemporane.